Metalurški fakultet u Sisku – studentski portal

Novosti

13. Znanstveno-stručni seminar “Sigurnost, zdravlje na radu i okoliš u metaloprerađivačkoj industriji”

07. ožu. 2022.

Ovogodišnji 13. Znanstveno-stručni seminar pod naslovom „Sigurnost, zdravlje na radu i okoliš u metaloprerađivačkoj industriji“ organiziran je u suradnji s Hrvatskim udruženjem za ljevarstvo i Hrvatskom gospodarskom komorom Županijskom komorom Sisak, a održan je 18. veljače 2022. godine u vremenu od 9:00 do 16:15 sati u hibridnom obliku.

Trinaesti Znanstveno-stručni seminar održan je kako bi se ukazalo na potrebu metaloprerađivačke industrije i gospodarstva općenito za rješavanje kompleksnih problema iz radnog okruženja. Danas, u vrijeme brzog tehnološkog razvoja kada se javlja potreba za modernizacijom postojećih te implementacijom novih proizvodnih postupaka dolazi do pojave potencijalno novih zdravstvenih, organizacijskih i ekoloških rizika. Stoga je neophodno educirati stručnjake kojima će stečene vještine i kompetencije omogućiti da identificiraju potencijalne opasnosti i rizike te pruže odgovarajuća rješenja za postizanje boljih životnih i radnih uvjeta te svojom djelatnosti doprinesu društvenoj odgovornosti.

Program 13. Znanstveno-stručnog seminara obuhvatio je:

• PREDAVANJA ZNANSTVENOG KARAKTERA koja su istaknula problematiku sigurnosti, zdravlja na radu i okoliša u metaloprerađivačkoj i metalurškoj industriji te stanje i perspektivu hrvatskog gospodarstva i industrijskog razvoja s predstavljanjem studijskih programa i naglaskom na čvršću suradnju s gospodarstvom kroz uspostavu Gospodarskog savjeta Metalurškog fakulteta. Osim navedenog naglašeno je hrvatsko gospodarstvo i trendovi u industrijskoj proizvodnji te stanje i perspektive ljevačke industrije u Hrvatskoj. Atraktivnost znanstveno-stručnog seminara naglašena je s temama: Holistički pristup sigurnosti u metaloprerađivačkoj industriji, Prosudba ugroženosti i sustav mjera tehničke sigurnosti u ljevaonicama, Provođenje mjera zaštite na radu za strane radnike državljane trećih zemalja u Republici Hrvatskoj te Stjecanje statusa nusproizvoda za otpadni ljevački CO2 pijesak. U užem području ljevarstva predstavljen je proces proizvodnje GJS s tehnologijom punjenom žicom.

• TEHNIČKE PREZENTACIJE održane s ciljem predstavljanja proizvoda i inovacija u zaštiti zdravlja radnika u metaloprerađivačkoj industriji te poboljšanja efikasnosti obrade materijala. Iste su predstavili članovi Hrvatskog udruženja za ljevarstvo: STEM d.o.o., Honeywell Safety Products Honeywell d.o.o., WEILER ABRASIVES d.o.o., Comet d.o.o,, Faprosid s.r.l., Vatrostalac d.o.o.

• KOMERCIJALNE PREZENTACIJE u okviru kojih je predstavljena djelatnost tvrtke MAGSIS d.o.o. u okviru teme Seminara.

Program 13. Znanstveno-stručnog seminara uživo je pratilo 54 sudionika, a putem platforme za poslovnu komunikaciju MS Teams 16 sudionika iz triju zemalja (Slovenija, Italija, Bosna i Hercegovina) zastupljenih s 37 poduzeća/institucija. Vrijedno je naglasiti da su interes za ovaj tip cjeloživotnog učenja pokazali i nastavnici srednjih strukovnih škola te stručnjaci zaštite na radu.

Atraktivnost 13. Znanstveno-stručnog seminara prepoznali su te svojim pokroviteljstvom poduprli: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Sisak, Hrvatska udruga poslodavaca, Sisačko-moslavačka županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Predstavnici istih obratili su se okupljenim sudionicima s riječima potpore. Održavanje seminara sponzorstvom su poduprle tvrtke: MIV Metalska industrija Varaždin d.o.o., Magsis d.o.o. te EDC d.o.o.

Hvala svim našim studentima i zaposlenicima na organizaciji i realizaciji programa!

Snimke seminara dostupne su na sljedećim poveznicama:

1. dio https://www.youtube.com/watch?v=2RvohPUzREM&t=1155s

2. dio https://www.youtube.com/watch?v=b93hrxYGHqo

#metalurskifakultet #sveucilisteuzagrebu #hulj #transfertehnologija #gospodarstvo #metalopreradivackaindustrija #seminar #struka #znanost #industrija #sigurnost #zastitanaradu

Metalurški fakultet u Sisku | 2024. | Sva prava pridržana web:Viktor