Metalurški fakultet u Sisku – studentski portal

Uvjeti upisa

06. stu. 2020.

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METALURGIJA

u akademskoj 2022./2023. godini

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na preddiplomski sveučilišni studij Metalurgija u akademskoj 2022./2023. godini sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.

Osvojeno 1.-3. mjesto na županijskim ili državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika, Fizika, Kemija, Informatika ili drugih predmeta tehničkog područja, sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima iz predmeta Matematika, Fizika, Kemija, Informatika ili drugih predmeta tehničkog područja, osvojeno 1.-3. mjesto na specijalističkim natjecanjima iz područja tehničkih znanosti (npr. sajam inovacija, olimpijade, hackathon …).***

* Kandidatima iz EU i ostalim stranim državljanima priznavat će se i vrednovati prvi jezik kao ispit iz Hrvatskog jezika položen na Državnoj maturi.
** Izborni predmet nije uvjet za upis, a ukoliko je kandidat položio dva ili tri navedena izborna predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojeg je kandidat ostvario najbolji uspjeh.
*** Kandidati koji ostvaruju pravo izravnog upisa moraju imati položenu ili priznatu državnu maturu.


Rang-lista prijavljenih kandidata iz dijaspore za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog redovitog studija Metalurgija u akademskoj 2022./2023. godini sastavlja se prema sljedećim kriterijima i sustavu bodovanja:

Kandidatima iz EU i ostalim stranim državljanima priznavat će se i vrednovati prvi jezik kao ispit iz Hrvatskog jezika položen na Državnoj maturi


PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SIGURNOST, ZDRAVLJE NA RADU I RADNI OKOLIŠ

u akademskoj 2022./2023. godini

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš (redoviti i izvanredni) u akademskoj 2022./2023. godini sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.

Osvojeno 1.-3. mjesto na županijskim ili državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika, Fizika, Kemija, Informatika ili drugih predmeta tehničkog područja, sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima iz predmeta Matematika, Fizika, Kemija, Informatika ili drugih predmeta tehničkog područja, osvojeno 1.-3. mjesto na specijalističkim natjecanjima iz područja tehničkih znanosti (npr. sajam inovacija, olimpijade, hackathon …).***

* Kandidatima iz EU i ostalim stranim državljanima priznavat će se i vrednovati prvi jezik kao ispit iz Hrvatskog jezika položen na Državnoj maturi.
** Izborni predmet nije uvjet za upis, a ukoliko je kandidat položio dva ili tri navedena izborna predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojeg je kandidat ostvario najbolji uspjeh.
*** Kandidati koji ostvaruju pravo izravnog upisa moraju imati položenu ili priznatu državnu maturu.


Rang-lista prijavljenih kandidata iz dijaspore za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš (redoviti i izvanredni) u akademskoj 2022./2023. godini sastavlja se prema sljedećim kriterijima i sustavu bodovanja:

Kandidatima iz EU i ostalim stranim državljanima priznavat će se i vrednovati prvi jezik kao ispit iz Hrvatskog jezika položen na Državnoj maturi


PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STRUČNI IZVANREDNI STUDIJ LJEVARSTVO

u akademskoj 2022./2023. godini

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na preddiplomski sveučilišni stručni izvanredni studij Ljevarstvo u akademskoj 2022./2023. godini sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.

Kandidatima iz EU i ostalim stranim državljanima priznavat će se i vrednovati prvi jezik kao ispit iz Hrvatskog jezika položen na Državnoj maturi.

Odluku o utvrđivanju upisnih kriterija donijelo je na temelju članka 23. Statuta Metalurškog fakulteta, Fakultetsko vijeće na svojoj 2. redovitoj sjednici od 27. listopada 2021. (t. 4), a na prijedlog Povjerenstva za nastavu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dekanica Metalurškog fakulteta

Prof.dr.sc. Zdenka Zovko Brodarac

Metalurški fakultet u Sisku | 2022. | Sva prava pridržana web:Viktor