Metalurški fakultet u Sisku – studentski portal

Uvjeti upisa

06. stu. 2020.

PRIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METALURGIJA

u akademskoj 2023./2024. godini

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski sveučilišni studij Metalurgija u akademskoj 2023./2024. godini sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.

Osvojeno 1.-3. mjesto na županijskim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika, Fizika, Kemija, Informatika ili drugih predmeta tehničkog područja, sudjelovanje na državnim ili međunarodnim natjecanjima iz predmeta Matematika, Fizika, Kemija, Informatika ili drugih predmeta tehničkog područja, osvojeno 1.-3. mjesto na specijalističkim natjecanjima iz područja tehničkih znanosti (npr. sajam inovacija, olimpijade, hackathon …).****

* Kandidatima iz EU i ostalim stranim državljanima priznavat će se i vrednovati prvi jezik kao ispit iz Hrvatskog jezika položen na Državnoj maturi. Osnovna razina bodovat će se sa 62,5 bodova, a viša razina sa 100 bodova.
** Osnovna razina bodovat će se sa 125 bodova, a viša razina s 200 bodova.
*** Izborni predmet nije uvjet za upis. Polaganjem dva ili više predmeta stječu se dodatni bodovi: najbolji rezultat vrednovat će se sa 100 bodova, drugi s 50 bodova i treći s 50 bodova.
**** Kandidati koji ostvaruju pravo izravnog upisa moraju imati položenu ili priznatu državnu maturu.


Rang-lista prijavljenih kandidata iz dijaspore za upis u I. godinu prijediplomskog sveučilišnog redovitog studija Metalurgija u akademskoj 2023./2024. godini sastavlja se prema sljedećim kriterijima i sustavu bodovanja:

Kandidatima iz EU i ostalim stranim državljanima priznavat će se i vrednovati prvi jezik kao ispit iz Hrvatskog jezika položen na Državnoj maturi.


PRIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SIGURNOST, ZDRAVLJE NA RADU I RADNI OKOLIŠ

u akademskoj 2023./2024. godini

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš u akademskoj 2023./2024. godini sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.

Osvojeno 1.-3. mjesto na županijskim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika, Fizika, Kemija, Informatika ili drugih predmeta tehničkog područja, sudjelovanje na državnim ili međunarodnim natjecanjima iz predmeta Matematika, Fizika, Kemija, Informatika ili drugih predmeta tehničkog područja, osvojeno 1.-3. mjesto na specijalističkim natjecanjima iz područja tehničkih znanosti (npr. sajam inovacija, olimpijade, hackathon …).****

* Kandidatima iz EU i ostalim stranim državljanima priznavat će se i vrednovati prvi jezik kao ispit iz Hrvatskog jezika položen na Državnoj maturi. Osnovna razina bodovat će se sa 62,5 bodova, a viša razina sa 100 bodova.
** Osnovna razina bodovat će se sa 125 bodova, a viša razina s 200 bodova.
*** Izborni predmet nije uvjet za upis. Polaganjem dva ili više predmeta stječu se dodatni bodovi: najbolji rezultat vrednovat će se sa 100 bodova, drugi s 50 bodova i treći s 50 bodova.
**** Kandidati koji ostvaruju pravo izravnog upisa moraju imati položenu ili priznatu državnu maturu.


Rang-lista prijavljenih kandidata iz dijaspore za upis u I. godinu prijediplomskog sveučilišnog studija Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš u akademskoj 2023./2024. godini sastavlja se prema sljedećim kriterijima i sustavu bodovanja:

Kandidatima iz EU i ostalim stranim državljanima priznavat će se i vrednovati prvi jezik kao ispit iz Hrvatskog jezika položen na Državnoj maturi.


PRIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STRUČNI IZVANREDNI STUDIJ LJEVARSTVO

u akademskoj 2023./2024. godini

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski sveučilišni stručni izvanredni studij Ljevarstvo u akademskoj 2023./2024. godini sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.

Kandidatima iz EU i ostalim stranim državljanima priznavat će se i vrednovati prvi jezik kao ispit iz Hrvatskog jezika položen na Državnoj maturi.

Odluku o utvrđivanju upisnih kriterija donijelo je na temelju članka 23. Statuta Metalurškog fakulteta, Fakultetsko vijeće na svojoj 2. redovitoj sjednici od 23. studenog 2022. (t. 4), a na prijedlog Povjerenstva za nastavu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

o.d. dekana Metalurškog fakulteta

Prof.dr.sc. Nikola Mrvac

Metalurški fakultet u Sisku | 2023. | Sva prava pridržana web:Viktor