Metalurški fakultet u Sisku – studentski portal

Zapošljavanje nakon studija

06. stu. 2020.

Polazeći od područja rada, moguća su sljedeća mjesta zapošljavanja: metaloprerađivačka industrija u okviru koje su najbrojnije ljevaonice, sektor obrazovanja, sektor energetike, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom, sanacija okoliša, građevinarstvo, stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti poput instituta i fakulteta koji se bave istraživanjem metalnih materijala, kao i u tvrtkama koje se bave praćenjem tokova materijala i energije kroz različite proizvodne sustave te njihove interakcije s okolišem.

Završetkom diplomskog studija metalurgije magistri inženjeri metalurgije mogu raditi u metalurškom i metalnom kompleksu Republike Hrvatske koji uključuje ABS Sisak d.o.o, IMPOL-TLM d.o.o. Šibenik, HS-Produkt Karlovac, brodogradnji, nekoj od 50 tak ljevaonica, brojnim strojarskim i metaloprerađivačkim industrijama, kao npr. Adria-Diesel Karlovac, Alstom Karlovac itd. Magistri inženjeri metalurgije također mogu raditi i u širem tehničkom području, kao što je npr. Petrokemija Kutina, Applied Ceramics Sisak, Selk d.d. Kutina itd., kao i u tehničko-komercijalnim firmama (npr. Elkem Zagreb, Kovintrade Hrvatska d.o.o. Zagreb), a isto tako i u jedinicama lokalne uprave i samouprave.

Prema podacima kojima raspolaže Hrvatski zavoda za zapošljavanje, završeni studenti Metalurškog fakulteta zaposle se u roku od 0-3 mjeseca od završetka studija, gdje je važno istaknuti 0, jer neki počinju raditi u struci već tijekom studija. Metalurzi koji su završili dodiplomski studij zapošljavaju se bez obzira na životnu dob, godine radnog staža i trajanje nezaposlenosti.

Zanimanje inženjer Sigurnosti, zdravlja na radu i okoliša školuje stručnjake zapošljive u svim djelatnostima koje zapošljavaju više od 50 zaposlenih  i imaju obavezu zapošljavanja stručnjaka sigurnosti kao voditelja poslova zaštite ili suradnik u službama zaštite.  Može dobiti ovlaštenje za obavljanje poslova kao fizička osoba koja sama obavlja poslove zaštite na radu ili zaposlena u pravnim osobama koja posjeduju ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu, požara i okoliša.

Zaštitarskim društvima, državnoj upravi, Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu obrane, na poslovima tjelesne i tehničke zaštite, civilne zaštite, vatrogasnim postrojbama, trgovačkim društvima koja nude robu i usluge za zaštitu osoba i imovine itd.

Treba istaknuti kako je s obzirom na globalne trendove i brojne izazove na koje inženjer Sigurnosti, zdravlja na radu i okoliša treba odgovoriti izrazito važno kontinuirano stručno usavršavanje te daljnje obrazovanje.

Metalurški fakultet u Sisku | 2023. | Sva prava pridržana web:Viktor