Metalurški fakultet u Sisku – studentski portal

Novosti

4. dan karijera Metalurškog fakulteta

07. ožu. 2022.

Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu svake godine organizira niz aktivnosti i događanja s ciljem predstavljanja obrazovnih programa te nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti. DAN KARIJERA Metalurškog fakulteta se pokazao kao jedna od najuspješnijih manifestacija na koju smo izrazito ponosni. Osnovni cilj DANA KARIJERA je povezati naše STUDENTE i buduće potencijalne POSLODAVCE, ukazati na prednost interakcije Fakulteta i gospodarske zajednice, informirati studente o mogućim prilikama u planiranju i razvoju karijere te omogućiti poslodavcima predstavljanje, umrežavanje i suradnju. Na taj način STUDENTE želimo potaknuti na rano razvijanje POSLOVNIH VJEŠTINA, promišljanje o razvoju karijere te prepoznavanje prilika za suradnju poput: provedbe stručne prakse, pripravništva, volontiranja, izrade završnih i diplomskih radova, zajedničkih projekata, edukacija, konferencija te stalnog zaposlenja. Na taj način zajednički doprinosimo obrazovanju STUDENATA kao mladih stručnjaka s pomno definiranim znanjima, vještinama i kompetencijama.

Ovogodišnji 4. DAN KARIJERA Metalurškog fakulteta pod naslovom „METALNI MATERIJALI I SVEMIRSKE TEHNOLOGIJE“ organiziran je u suradnji s Tehničkom školom Sisak i Centrom za svemirsku i inovativnu tehnologiju, a održan je 7. prosinca 2021. godine u vremenu od 10:00 do 16:00 sati u hibridnom obliku.

Program 4. DANA KARIJERA obuhvatio je:

  1. UVODNU RIJEČ ORGANIZATORA za vrijeme koje su predstavljeni projekti Centar za ljevarstvo – SIMET Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centar za svemirsku i inovativnu tehnologiju te Regionalni centar kompetentnosti Tehničke škole Sisak kao ključ za razvitak Sisačko-moslavačke županije, ali i Republike Hrvatske.
  2. ZNANSTVENU KONFERENCIJU O SVEMIRSKIM TEHNOLOGIJAMA za vrijeme koje su stručnjaci iz Centra za svemirsku i inovativnu tehnologiju, Jadranske aerosvemirske asocijacije, Instituta Ruđer Bošković, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu te Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavili atraktivne teme iz područja svemirske tehnologije.
  3. PREDSTAVLJANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA za vrijeme kojeg su predstavljene tvrtke STSI – INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI d.o.o., FERRO-PREIS d.o.o., ABS SISAK d.o.o., LTH ALUCAST d.o.o., MIV – Metalska industrija Varaždin d.d., ELKEM AS podružnica u Sisku.

Program 4. DANA KARIJERA Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uživo je pratilo 20 sudionika a putem platforme za poslovnu komunikaciju 27 sudionika od čega 10 studenata.

Snimku programa možete pronaći na YouTube kanalu Metalurškog fakulteta putem poveznice.

Metalurški fakultet u Sisku | 2024. | Sva prava pridržana web:Viktor