Metalurški fakultet u Sisku – studentski portal

Novosti

Promocije knjiga prof. Učura

29. tra. 2024.

Na Metalurškom fakultetu u Sisku, sveučilišnom studiju Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš, Aleja narodnih heroja 3, u srijedu 20.3.2024. godine s početkom u 17:00 sati održano je predstavljanje knjige „Osnove prava i zakonodavstvo zaštite zdravlja i sigurnosti na radu“.

Predstavljanje knjige održao je prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, redoviti profesor u trajnom izboru, autor brojnih knjiga i znanstvenih i stručnih članaka iz područja radnog, prometnog, međunarodnog radnog prava i nomotehnike, zajedno s koautorima knjige dr. sc. Ivanom Krišto, Anom Šijaković i Cvetanom Kovačem.

Autori knjige „Osnove prava i zakonodavstvo zaštite zdravlja i sigurnosti na radu“, dr. sc. Marinko Đ. Učur, Cvetan Kovač, Ana Šijaković i dr. sc. Ivana Krišto, u izdanju Zavoda za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o., Zagreb, 2023. godine na pregledan, opsežan i strukturiran način prikazuju složenu građu koja obuhvaća osnove prava i zakonodavstvo zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, a koju su autori inovativno obradili i prikazali, što će omogućiti širokom krugu čitatelja pristupačan i zanimljiv uvid u pojedine dijelove sadržaja.

Dodana vrijednost i posebnost knjige su i praktični ogledni primjeri autonomnih akata poslodavaca, kao i inovativni prilozi s kodovima za brzi pristup – QR kodovima, kao poveznica s međunarodnim i nacionalnim zakonodavstvom u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Ova knjiga pruža važne informacije u vezi sa zakonskim zahtjevima i odgovornostima za usklađenost s provedbom zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Ovim udžbenikom autorima je bio cilj istaknuti važnost zakonodavstva i svakodnevne prakse u području sigurnosti na radu i zaštite zdravlja i života. Također, želja im je bila pomoći studentima viših i visokih škola, veleučilišta, fakulteta u lakšem razumijevanju i savladavanju područja zaštite na radu.

Knjiga je namijenjena stručnjacima zaštite na radu, povjerenicima zaštite na radu, poslodavcima i njihovim ovlaštenicima, radnicima, radničkim sindikatima, liječnicima specijalistima medicine rada (i drugima), inspektorima, drugim pojedincima i pravnim osobama, sucima, odvjetnicima, studentima i drugima koji u svojoj djelatnosti primjenjuju pravna pravila o sigurnosti na radu i zaštiti zdravlja na radu.

Zaključno, možemo kazati kako knjiga „Osnove prava i zakonodavstvo zaštite zdravlja i sigurnosti na radu“ predstavlja jedinstven uradak koji će korisnicima olakšati primjenu propisa te pomoću druge stručne i znanstvene građe, sudske i upravne prakse, odgovarati na zahtjeve, pitanja i probleme u praksi.

Također, u srijedu 24. travnja 2024. godine u 16:00 sati, održano je predstavljanje knjige prof. dr. sc. Marinka Đ. Učura „Vrela međunarodnog prava sigurnosti i zaštite zdravlja na radu“, kojoj je odlukom Sveučilišta u Zagrebu dodijeljen status Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis – udžbenika Sveučilišta u Zagrebu.

Prema mišljenju prof. dr. sc. Marinka Učura, „pravne norme vrela međunarodnog prava sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu imaju za cilj istaći ta prava kao prirodna prava (ljudska prava, prava čovjeka) i njihovu dosljednu primjenu u svakoj radnoj operaciji, na svakom radnom mjestu i mjestu rada, u radnom okruženju, a sve da bi se spriječilo nastajanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom te zaštitom radnog i životnog okoliša“.

Upravo zaštita radnog i životnog okoliša u središtu je pozornosti ovogodišnje kampanje Međunarodne organizacije rada.

Naime, ove 2024. godine, Međunarodna organizacija rada odlučila je 28. travnja – Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, obilježiti promoviranjem svoje kampanje „Sigurnost i zdravlje na radu u promjenjivoj klimi – sada je vrijeme za djelovanje!“.

Klimatske promjene predstavljaju povećani rizik za sigurnost i zdravlje radnika.

Klimatske promjene već ozbiljno utječu na zdravlje planeta, zdravlje ljudi i svijet rada. Radnici su često prvi koji su izloženi učincima klimatskih promjena, često dulje i jačeg intenziteta. Posebno su ugroženi radnici na otvorenom u fizički zahtjevnim sektorima, kao što su poljoprivreda, građevinarstvo i transport; radnici u zatvorenim prostorima u vrućim i slabo prozračenim okruženjima; radnici  hitne pomoći, zdravstva i drugih javnih službi; trudnice, djeca, starije osobe i osobe s invaliditetom; radnici u neformalnoj ekonomiji, migranti i zaposleni u mikro i malim poduzećima.

Učinci klimatskih promjena mogu dovesti do pogoršanja radnih uvjeta i povećanog rizika od ozljeda na radu, bolesti i smrti. To može rezultirati brojnim zdravstvenim učincima kod radnika, uključujući ozljede, rak, kardiovaskularne bolesti, respiratorna stanja, degeneraciju i probleme mentalnog zdravlja. Aktivnosti Međunarodne organizacije rada za zaštitu radnika u klimi koja se mijenja usmjerene su na promicanje, poštovanje i ostvarivanje temeljnog načela i prava na radnom mjestu sigurnog i zdravog radnog okruženja, što  znači i rješavanje opasnih utjecaja klimatskih promjena na radnom mjestu. Međunarodni standardi rada i drugi instrumenti daju smjernice za zaštitu radnika od različitih opasnosti i rizika na radnom mjestu, uključujući one povezane s klimatskim promjenama.

Metalurški fakultet u Sisku | 2024. | Sva prava pridržana web:Viktor