Metalurški fakultet u Sisku – studentski portal

Novosti

Sudjelovanje MF-a u okviru projekta CIKS

25. svi. 2021.

Centar kreativnih industrija – kreativni inkubator Sisak  (https://ciks.hr/) dio je unapređenja poduzetničke poslovne infrastrukture u gradu koji povećava opseg i dostupnost usluga poduzetničkih potpornih institucija u području kreativne industrije.

Metalurški fakultet kao partener u ovom projektu sudjelovao je u online održavanju motivacijskih radionica koje su se odvijale u dva dana, 28. i 29. travnja 2021. U četvrtak, 29. travnja 2021. godine, na temu Design thinking motivacijsku radionicu su održali Damijan Cerinski, mag.ing.aeroing. i Barabara Tubić Bulat, mag.ing.met., a na temu Razvoj proizvoda i usluga motivacijsku radionicu su održali Franjo Kozina, mag.ing.met. i Igor Jajčinović, mag.ing.oecoing. Sve inspirativne online radionice i razgovori mogle su se pratiti uživo na Facebook stranici, Youtube-u i web stranici CIKS-a. 

Dana 6. svibnja 2021. godine održana je CIKS Završna konferencija & Festival kreativne energije,  gdje je na zabavan i kreativan način završena provedba ovog projekta. Na Završnoj konferenciji sudjelovale su prof.dr.sc. Zdenka Zovko Brodarac, doc.dr.sc. Ivana Ivanić, Lana Vanić, mag.iur. te naši studenti: Lea Grubišić, Kristian Košar, Jasmin Vatrač, Daniela Dumenčić, Patrik Tarandek i Klara Šimić.

CIKS je službeno otvorio svoja vrata mladim kreativnim poduzetnicima uz brojne pogodnosti poduzetničkog inkubatora.

Metalurški fakultet u Sisku | 2024. | Sva prava pridržana web:Viktor