Metalurški fakultet u Sisku – studentski portal

Novosti

UPOZNAJTE NAS I IZ OVOG UGLA [“Mikrostrukturna karakterizacija i ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstva metalnih materijala”]

19. srp. 2022.

U okviru Institucijskog projekta FPI-124-MG “Mikrostrukturna karakterizacija i ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstva metalnih materijala” provode se istraživanja na legurama s prisjetljivosti oblika. Istraživanja obuhvaćaju proizvodnju legura, toplinsku obradu, pripremu za metalografska ispitivanja te mikroskopiju (LM, SEM/EDX), toplinsku analizu i sl. Pripremila: doc.dr.sc. Ivana Ivanić

Metalurški fakultet u Sisku | 2024. | Sva prava pridržana web:Viktor