Metalurški fakultet u Sisku – studentski portal

Novosti

Znate li što su “pametni metali?”

03. srp. 2020.

Jeste li znali da pojedine legure mogu „zapamtiti“ svoj oblik?Legure koje mogu „pamtiti“ oblik nazivaju se legure s prisjetljivosti oblika (engl. Shape Memory Alloy-SMA), a pripadaju skupini „pametnih“ i inovativnih inženjerskih metalnih materijala.

Istraživačka skupina na Metalurškom fakultetu uspješno razvija inovativne legure s prisjetljivosti oblika na bazi bakra.

Metalurški fakultet u Sisku | 2024. | Sva prava pridržana web:Viktor